Detail práce

Empirical Estimates of the Taylor Rule: A Meta-Analysis

Autor: Bc. Jan Sviták
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 74
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/118742/
Abstrakt: Reakční funkce centrálních bank jsou běžně předmětem empirických odhadů, ale výsledky jednotlivých studií se liší i pro jednotlivé centrální banky. Meta-analýza je nástroj, který slouží k vysvětlování rozdílů v odhadech a odhalování vychýlení způsobeného publikační selektivitou. V této práci analyzuji 1128 odhadů z 88 primárních studií. Zkoumám odhady koeficientů Taylorova pravidla ve verzi s i bez vyhlazování úrokových měr, ve kterých jsem nalezl statisticky významnou evidenci publikační selektivity ve všech případech. Moje odhady koeficientů očištěné od vlivu publikační selektivity jsou pak výrazně nižší, než je v literatuře běžně uváděno. Dále se mi podařilo vysvětlit část variace v odhadech tak, že jsem vzal v úvahu různé charakteristiky dat, použitých v primárních studiích. Různé způsoby měření inflace a produkční mezery například významně ovlivňují odhady koeficientů Taylorova pravidla.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY