Detail práce

Model koordinace věřitelů - diskrétní případ a limitní chování

Autor: Bc. Jan Šedek
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Kalenda Ph.D., DSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 50
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123404/
Abstrakt: Tato práce se zabývá teorií globálních her, konkrétně její aplikací na mo- dely koordinace věřitelů. Rozpracováno je zde několik variant těchto modelů. Konkrétně jsou v práci analyzovány modely s konečným počtem hráčů. Nej- prve je rozebrán model pro dva hráče, poté je zobecněn na symetrický model n hráčů. U symetrického modelu je dále analyzováno limitní chování a ukázána konvergence modelu s konečným počtem hráčů k modelu s předpokladem kontinua hráčů. Modely s předpokladem kontinua hráčů jsou často používané v literatuře zabývající se modely koordinace věřitelů. Dále se práce zabývá asymetrickým modelem jednoho velkého hráče a ostatních malých hráčů. U modelů je rozebrána existence a jednoznačnost rovnovážného řešení.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY