Detail práce

Effort and cheating behavior: An experiment

Autor: Bc. Samuel Škoda
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 44
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124730/
Abstrakt: V této práci zkoumám prostřednictvím ekonomického experimentu vztah mezi podváděním a vyžadovaným úsilím. Nejprve účastníci plní úkol vyžadující úsilí, po kterém je jim náhodně určena odměna. Návrh experimentu jim ale umožňuje nahlásit jinou odměnu, než jaká jim byla přidělena. Tímto se snažím zjistit, jestli se se zvyšujícím vynaloženým úsilím zvyšuje míra podvádění. Zjistil jsem, že průměrná nahlášená odměna se v případě vyššího vyžadovaného úsilí významně nezvyšuje. Kromě hlavních výsledků jsem také zjistil, že podvádění je častější u studentů ekonomie a studentů, kteří už se dříve ekonomických experimentů účastnili.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY