Detail práce

The impact of regulation on innovation capacity in the telecommunication sector

Autor: Bc. Lenka Šperková
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 83
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/92251/
Abstrakt: Cílem této práce je analýza efektivity regulace a jejího dopadu na inovační schopnost ve dvou hlavních telekomunikačních odvětvích: trhu hlasových služeb a datového širokopásmového připojení (broadbandu). V první části jsou představeny hlavní koncepty spojené se strukturou v sektoru hlasových služeb spolu s regulačními opatřeními na Evropské úrovni v oblasti mobilních terminačních sazeb (MTR) a jejích vedlejších účinků. Dopad zavedení LRIC regulace na MTR a ceny hovorů je zkoumán na panelových datech 17 zemí a období 2004- 2011. V následné analýze jsme neshledali výrazný vliv zavedení tohoto opatření. Druhá část studie je věnována oblasti "broadbandu", kde vedle struktury a současného stavu zkoumáme dopad dvou teoretických konceptů: "local loop unbundling" a "ladder of investments". Model je postaven na panelových datech popisujících 23 Evropských zemí v období 2004 až 2010. Analýza potvrdila pozitivní dopad všech tří forem sdíleného přístupu na tvorbu síťové infrastruktury (nově příchozími operátory), avšak v různém rozsahu. Zároveň jsme testovali vliv průměrných měsíčních poplatků za plně sdílený přístup na tvorbu nových sítí a inovací. Výsledky ukázaly, že výše poplatků nevykazuje kladný dopad na tvorbu nové síťové infrastruktury. Nicméně konsolidace našich zjištění hovoří ve prospěch teorie...

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY