Detail práce

The monetary policy and financial stress: the empirical analysis

Autor: Bc. Marek Štimpl
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 55
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123647/
Abstrakt: Tato práce se zabývá vztahy mezi instrumentem měnové politiky – centrální úrokovou mírou, makroekonomickými proměnnými – HDP a inflace, a finančním stresem. Jako proxy pro finanční stres zahrnujeme složenou proměnnou Finančního Indexu Stresu pro Českou republiku. Analyzujeme SVAR model, který nám umožní zahrnutí endogenních proměnných, a také nabízí možnost odhadu současných vztahů mezi proměnnými. Z výsledků naší analýzy docházíme k poznání, že finanční stres je důležitým faktorem v rozhodovacím procesu centrálních bank. Rostoucí míra stresu snižuje dlouhodobě úrokovou míru, naopak prudký vzrůst úrokových měr s sebou přináší velkou porci stresu. Finanční stres má negativní vliv na reálný výkon ekonomiky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY