Detail práce

Methods of Public Property Sales in the Czech Republic

Autor: Bc. Vítězslav Titl
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 45
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123767/
Abstrakt: Cílem této práce je srovnat běžné metody prodeje veřejného majetku v České republice – práce srovnává prodej veřejnou dražbou a prodej obálkovou metodou. Veřejné dražby, které mají striktněji danou povinnost zveřejňovat dražební vyhlášky, vykazují mnohem nižší míru neúspěšných dražeb, což by je mohlo dělat vhodnější metodou prodeje. Výsledné ceny obou metod jsou podobné, což potvrzuje teoretické predikce a to navzdory prezentovanému vychýlení v oficiálních odhadních cenách a institucionálním frikcím. Rozdíl mezi oběma metodami se projevuje v nižším rozptylu výsledných cen při prodeji veřejnou dražbou.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY