Detail práce

Accumulation of Foreign Exchange Reserves: Asian Case

Autor: Bc. Ladislav Tůma
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Pavel Vacek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 51
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/110468/
Abstrakt: Bakalářské práce pojednává o vývoji akumulace devizových rezerv u vybraných asijských zemí. V první části jsou popsány různé důvody pro držení devizových rezerv. Kromě standardních operativních důvodů, se dají u asijských zemí najít důvody zajišťovací a novo-merkantilistický. Dále je porovnána výše rezerv s několika mírami adekvátnosti její úrovně. Během devadesátých let se všechny zkoumané země dostaly nad tato kritéria, ale během první dekády 21. Století ve většině případů nedošlo k dalšímu nárůstu vzhledem k použitím referencím. V ekonometrické části byl sestaven model s použitím fixních efektů a panelových dat. Z analýzy vyplynulo, že po asijské krizi došlo ke zrychlení v akumulaci devizových rezerv ve zkoumaných zemích. Dále byl použit model k predikci vývoje rezerv po finanční krizi v roce 2008. Před rokem 2008 akumulace rezerv ve studovaných státech měla společný trend, nicméně po roce 2008 po roce se vývoj rezerv ve zkoumaných zemích rozdělil.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY