Detail práce

Etika a ekonomie

Autor: Bc. Jana Tůmová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 59
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123617/
Abstrakt: Bakalářská práce Etika a ekonomie pojednává o dvou dílech otce zakladatele eko- nomické vědy Adama Smithe: Bohatství národů a Teorie mravních citů. Zkoumání ekonomie a etiky se v současné době zdá velmi vzdálené, avšak nebylo tomu tak pokaždé. Adam Smith dokázal oba obory představit takovým způsobem, že ukazují jejich vzájemnou provázanost. Sympatie jako vrozený lidský cit je základem pro mravní soud, kterým schvalu- jeme nebo neschvalujeme jednání druhých. Sami se snažíme, aby soudy ostatních nad naším jednáním byly co nejpříznivější, proto dodržujeme jistá obecná pravidla. Jen pod podmínkou jejich dodržování a při respektování spravedlnosti může fun- govat ekonomická aktivita. V opačném případě, například při nedostatku důvěry, by se lidská společnost rozpadla na prach.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY