Detail práce

Impact of European Liberalization on Development of Gas Storage Prices in Europe

Autor: Bc. Ján Zámečník
Rok: 2013 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 45
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/111032/
Abstrakt: Hlavním tématem této práce jsou podzemní zásobníky plynu a jejich vývoj v důsledku evropské liberalizace plynu. Začátek práce je věnován samotné liberalizaci plynu a prostředkům, které používá. Historie liberalizace je zmíněna a také její následky pro trh zásobníků plynu. Druhá část je věnována samotným zásobníkům. Jednotlivé typy zásobníků jsou charakterizovány podle svých vlastností. Práce se zde zajímá o vztah mezi zásobníky plynu a forwardovým trhem s plynem, který se v Evropě rozvinul v posledním desetiletí. Závěrečná část je věnována budoucnosti zásobníků a jejich roli v Evropě závislé na dovozu plynu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY