Detail práce

Macroeconomic determinants for non-performing loans dynamic – the case of the Czech Republic

Autor: Mgr. Jana Doutnáčová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Jakub Seidler Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vývojem kvality bankovních úvěrů v závislosti na
ekonomické výkonnosti v České republice v letech 2003–2013. Kvalita bankovních
úvěrů je v tomto případě vyjádřena podílem úvěrů v selhání na celkově
poskytnutých úvěrech. Empirická analýza ověřuje, jak je vývoj úvěrů v selhání
ovlivněn makroekonomickými indikátory, jako jsou HDP, inflace, úroková míra, míra
nezaměstnanosti a měnový kurz. Nejprve je provedena analýza pro agregátní
úvěrové portfolio, dále je zkoumán vývoj kvality bankovních úvěrů pro sektor
domácností a podnikový sektor samostatně vzhledem k možnosti, že změny
v ekonomickém vývoji mohou ovlivňovat tyto dva sektory odlišně. Na závěr je
provedena analýza vývoje kvality bankovních úvěrů pro jednotlivé úvěrové
kategorie rozdělené na základě stupně selhání úvěru. Empirické výsledky vektorové
autoregrese a analýzy odezvy na impuls obecně potvrzují pozitivní vliv příznivých
ekonomických podmínek na kvalitu bankovních úvěrů. Příznivá ekonomická situace
vede ke snižování podílu úvěrů v selhání na celkově poskytnutých úvěrech ve všech
zmiňovaných kategoriích. Diplomová práce dále ukázala, že zhoršující se kvalita
bankovních úvěrů negativně ovlivňuje celkovou ekonomickou výkonnost České
republiky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY