Detail práce

Inter-industry Wage Differentials in the Czech Republic

Autor: Mgr. Stanislav Hofman
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Flek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 91
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce zkoumá meziodvětvové mzdové rozdíly v České republice za použití údajů o zaměstnancích získaných domácím výzkumem EU-SILC 2009. Výsledky našeho zkoumání ukazují, že mzdové rozdíly mezi sektory zůstávají přítomny i po zahrnutí mnoha dalších významných faktorů. Rozptyl těchto meziodvětvových mzdových rozdílů se pohybuje okolo 5 procent. Největší mezisektorový rozdíl ve mzdách v celkové výši 25 procent pozorujeme mezi finančním sektorem a zemědělstvím. Za použití dvou odlišných postupů byla testována hypotéza, že meziodvětvové mzdové rozdíly jsou způsobeny nezahrnutím nepozorovatelných vlastností pracovníků do mzdových rovnic. Žádná ze dvou metod tuto hypotézu nezamítla. Výsledky analýzy ale také ukazují, že meziodvětvové mzdové rozdíly jsou do jisté míry způsobeny rozdílnou úrovní sdílení zisků firem s jejich zaměstnanci a také nákladů spojenými s fluktuací zaměstnanců.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY