Detail práce

Foreign and Domestic Currency Loans in Central Europe: An Empirical Analysis

Autor: Mgr. Nikola Burešová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce popisuje historický a současný pohled na proces dolarizace a zkoumá situaci ve
třech nových členských zemích Evropské Unie. Dále zkoumá vývoj oficiální a neoficiální
dolarizace úvěrů a vkladů a shrnuje výsledky předchozích studií. Teze detailně analyzuje
situaci půjček domácností denominovaných v zahraničních měnách během posledních
jedenácti let v České republice, Maďarsku a Polsku.
Empirická analýza zkoumá determinanty zahraničních půjček domácností. S použitím
tří různých regresí panelových dat jsme dospěli k závěru, že podíl zahraničních půjček
domácností ve zkoumaných zemích je pozitivně ovlivněn vklady v zahraničních měnách,
čistými zahraničními aktivy bank a podílem půjček a vkladů. Ostatní zkoumané proměnné,
vstup do Evropské Unie, diferenciál úrokových měr nebo volatilita směnného kurzu se mění
podle použití modelu a metod. Jejich vliv na závislou proměnnou je nevýznamný a nestabilní.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY