Detail práce

České bankovnictví v letech 1990 - 1996

Autor: Mgr. Jan Chmelík
Rok: 1997 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 110
Ocenění: Cena Nadace Economics
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá vývojem, kterým prošlo české bankovnictví během více než sedmiletého období od roku 1990, a analýzou tohoto procesu.

První kapitola diplomové práce popisuje vývoj českého bankovního sektoru v období od roku 1990 do počátku roku 1997. Základní cíl transformace bankovního sektoru se podařilo splnit. Byl vytvořen standardní systém vzájemně si konkurujících universálních bank, které výrazně zlepšily optimální alokaci zdrojů v ekonomice. Bohužel se v mnohem menší míře podařilo vytvořit fungující a standardní kapitálový trh, což vede k zachovávání velké váhy bankovního sektoru při této alokaci. Do konce roku 1996 se s velkými náklady podařilo vyřešit problémy malých bank, jejichž vliv se v současné době blíží nule, a z hlediska zdraví jednotlivých bank bylo možné bankovní sektor označit více méně za stabilizovaný.

Druhá kapitola sleduje a pomocí indexů používaných antimonopolní politikou analyticky popisuje dekoncentraci českého bankovního sektoru a jeho jednotlivých segmentů. Po počáteční rychlé dekoncentraci bankovního sektoru se od roku 1993 koncentrace ustálila na stabilní úrovni a v posledních dvou letech v některých oblastech dokonce mírně stoupla. Stagnace dekoncentrace trhu je ale doprovázena zvyšující se konkurencí mezi bankami a zlepšující se kvalitou nabízených služeb a produktů.

Třetí kapitola ukazuje změny v akcionářské struktuře jednotlivých bank, rychlý nárůst počtu nových českých soukromých bank v první polovině devadesátých let, ale i provázanost jednotlivých českých bank a neustále vysoký podíl státu jako největšího vlastníka bank. Na jaře 1997 dominuje českému bankovnímu sektoru skupina finančních institucí (KB, ČS, IPB, ČSOB, skupina České pojišťovny, KoB a UB), jenž jsou v různé míře (spolu)vlastněny státem.

Čtvrtá kapitola porovnává jednotlivé typy bank působících v ČR a pátá kapitola detailně charakterizuje a analyzuje šest největších českých bank s důrazem na jejich silné i slabé stránky. Zvláštní pozornost je věnována skupině okolo IPB a analýze její celkové vlastnické provázanosti.
Ke stažení: Diplomová práce - Chmelík

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY