Detail práce

Asian Financial Linkages: The Case of Japan

Autor: Mgr. Anežka Fialová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 92
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá tématem finanční provázanosti, včetně teoretických definicí a hlavních metodologických přístupů pro její empirickou analýzu založených na vektorových autoregresivních modelech (vector autoregressive models). Jedna z popsaných metodik, Spillover Index představený Dieboldem & Yilmazem (2009), je pak použita k provedení analýzy zahraniční finanční provázanosti japonského burzovního trhu v období 1995 – 2012. Pozornost je přitom věnována jak vztahům se západními vyspělými ekonomikami, tak vztahům v rámci regionu Východní Asie. Hlavní přínos práce je fakt, že představuje kompletní přehled zahraniční provázanosti japonského burzovního trhu během bezprecedentního období finanční liberalizace. Výsledky empirické studie potvrzují, že v případě japonské burzy skutečně došlo k otevření vlivům zahraničních trhů. Přestože Spojené státy americké zůstávají hlavním hybatelem dění na východoasijských trzích, Japonsko si vybudovalo roli významného regionálního hráče, jehož vliv na ostatní země v regionu roste. Japonský burzovní trh je naopak ovlivňován výlučně západními vyspělými ekonomikami, což jen dále potvrzuje jeho roli regionálního finančního hegemona.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY