Detail práce

Analysing the Performance of European Commercial Banks

Autor: Mgr. Adelina Hajzeraj
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Petr Gapko Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
MEF
Jazyk: Anglicky
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této práci se zabýváme analýzou výkonu evropských bank v rocích 2007-2011. Na
začátku je uvedená stručná informace o bankovních sektorech každého státu z EU-27.
Pomocí komparativní analýzy dále ukazujeme, že banky ze států, méně ovlivněných
finanční krizí překonaly (z hlediska ROA a ROE) banky, z více ovlivněných států.
Kromě toho, jsou použity panel-data a ols metody odhadu pro vyšetření
signifikantnosti různých CAMEL determinantů ziskovosti bank. Ukázalo se, že jakost
aktiv, schopnost řízení a úrokové zisky jsou velmi signifikantní. Navíc jsme také
postřehli strukturní změnu ve vztahu ke struktuře vlastnictví (srovnáním cizího a
domácího vlastnictví) a strukturní časové přerušení, které vzniklo jako výsledek
nedávné finanční krize.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY