Detail práce

Changes in Hospital Financial Performance after Legal Form Conversion

Autor: Mgr. Adam Jankura
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: Mgr. Henrieta Tulejová M.S.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práca skúma vplyv korporatizácie, tj. zmeny právnej formy nemocníc príspevkových
organizácií na akciové spoločnosti, na finančnú výkonnosť 77 českých verejných nemocníc v
období 2001-2011. Aplikovaním ekonometrickej metódy differences-in-differences sa vplyv na
celkovú finančnú výkonnosť nemocníc nepotvrdil. Práca však odhalila výrazné rozdiely v zmene
výkonnosti na strane príjmov a nákladov v závislosti na perióde, kedy bola nemocnica korporatizovaná.
Rôzne zmeny v príjmoch a nákladoch na lôžkodeň (po korporatizácii) boli rozpoznané v
obdobiach 2003 & 2004, 2005, 2006 & 2007. Neistý vplyv korporatizácie na finančnú výkonnosť
je konzistentný s teóriou principála a agenta rozvinutou v tejto práci.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY