Detail práce

Hodnocení dynamiky veřejného sektoru

Autor: Mgr.Jan Kubín
Rok: 1997 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 74
Ocenění: Cena Nadace Economics
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá financemi veřejného sektoru v nejširším smyslu a soustředí se na několik oblastí, které byly v českém akademickém prostředí dosud relativně málo rozpracovány. Práce má čtyři hlavní témata: 1. definice a měření velikosti veřejného sektoru, 2. historický přehled a teorie růstu veřejného sektoru, 3. metody analýzy veřejných rozpočtů, 4. porovnání veřejných rozpočtů ČR s vyspělými zeměmi.
První část vysvětlující definici a měření veřejného sektoru umožňuje orientovat se v dostupných statistikách o rozpočtech ČR, poukazuje na specifika českého výkaznictví a umožňuje setřídit údaje tak, aby je bylo možné porovnat s čísly za jiné země.
Historický přehled ukazuje postupný růst veřejných financí od období minimálního státu před 1. světovou válkou, přes dramatický nárůst významu státních financí v období obou světových válek a jako důsledek teorií J. M. Keynese v poválečném období, až po současný trend snahy (ne vždy úspěšné) omezovat velikost rozpočtových deficitů a snižovat míru zdanění.
V další části práce jsou popsány teorie , které se snaží velikost a růst veřejného sektoru vědecky vysvětlit a zformulovat do nějaké matematické závislosti. Patří mezi ně tzv. Wagnerův zákon, Musgravovy hypotézy nebo hypotéza prahového efektu (Peacock -- Wiseman).
Na teorie růstu navazuje pojednání o analýze veřejných rozpočtů, což znamená většinou krátkodobější a praktičtější pohled potřebný pro hodnocení a formulování fiskální politiky. Převážně se k tomu účelu používají různé poměrové ukazatele, jako daňová kvóta, podíly jednotlivých druhů vládních výdajů na celkovém rozpočtu, nebo konstrukce jako trendový rozpočet, strukturální a cyklický deficit. Autor dále představuje vlastní návrh "vektorové" metody pro porovnání struktury příjmů a výdajů v čase, nebo mezi zeměmi navzájem.
Poslední část práce porovnává velikost a strukturu veřejných rozpočtů ČR s jinými zeměmi při použití výše uvedených ukazatelů. Ukazuje se, že zatímco velikost veřejného sektoru ČR se zdá být nad průměrem vyspělých zemí a struktura daňových příjmů je relativně odlišná, struktura výdajů již vyspělým zemím v podstatě odpovídá.
Ke stažení: Diplomová práce - Kubín
Červen 2023
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY