Detail práce

Klamavá reklama jako jiný pohled na realitu

Autor: Bc. Maryia Alferovich
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Pavel Vacek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 73
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/125025/
Abstrakt: Tato práce poskytuje základní informace o reklame jako celku. Popisuje klamavou
reklamu, hlavní složky klamu a zduraznuje závažnost tohoto problému. Pro úplný
prehled fungování reklamy je zde popsán proces regulace reklamy vcetne jeho klasického
rozdelení. Klícovou cástí je analýza klamavé reklamy. Uvádím nejen ruzné
typy klamavých reklam, ale i ruzné metody její identifikace. Popisuji i ruzné praktiky
využívané k oklamání spotrebitele. Tato práce obsahuje také duvody, proc se
vyvarovat klamavé reklame, jakým zpusobem je to možné udelat a jaké typy reklamy
je možné využít místo klamavé. Jádrem dané práce je vlastní výzkumná cást. Výsledky
výzkumu potvrzují všechny zkoumané hypotézy. Z výzkumu vyplývají tyto
závery: (a) klamavá reklama ovlivnuje názor spotrebitele na produkt, (b) klamavá
reklama vyvolává lepší dojem spotrebitele ze znacky a (c) klamavá reklama ovlivnuje
nákupní chování spotrebitele. Klamavá reklama je bezpochyby schopna manipulovat
jak myšlením, tak i poptávkou zákazníku.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY