Detail práce

Regionální rozdíly výdajů ve zdravotnictví

Autor: Bc. Petra Hadrová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 54
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním regionálních rozdílů výdajů na zdravotní péči v České republice. Ve světě se tímto problémem již několik let zabývá řada studií. Dartmouth Atlas ve Spojených státech již v roce 1998 poukázal na výrazné rozdíly ve spotřebě a financování zdravotní péče napříč regiony USA. V různých zemích jsou uplatňovány různé zdravotní systémy, přesto se podobají právě svými regionálními rozdíly ve spotřebě a výdajích na zdravotní péči. U nás se problematikou okrajově zabýval například Kulatý stůl v roce 2008, podrobné analýzy však stále neexistují. Tato práce využívá data pojištěnců VZP, která se vztahují k roku 2009. Jedná se o údaje o spotřebě jednotlivých segmentů zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Za pomocí sekundární analýzy těchto dat budou analyzovány konkrétní regionální odlišnosti v nákladech na dané segmenty zdravotní péče, a to až na úrovni okresů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY