Detail práce

Informační a komunikační technologie – ekonomické a sociální aspekty

Autor: Bc. Hana Blšťáková
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 51
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na rozvoj informačních a komunikačních technologií v 21. století a jejich sociálních a ekonomických aspektů. První část se věnuje historii vzniku dnes již běžně používaných informačních a komunikačních technologií, jako je osobní počítač, mobilní telefon a internet. Druhá kapitola popisuje vývoj ICT v rámci jednotlivců, domácností a firem. Třetí část je zaměřena na informační ekonomiku v závislosti na dění v ICT sektoru, výdajích, investicích a zahraničním odchodu s ICT. Další kapitola se podrobněji zabývá sociálními sítěmi, jako silnému marketingovému a ekonomickému nástroji a dále jejich vznikem a vývojem až do současné podoby. Pátá kapitola se věnuje pozitivním a negativním sociálním a ekonomickým aspektům ICT a jejich kombinaci. Základní otázkou, na kterou chce tato práce odpovědět, je to, zda pozitiva ICT převažují a do budoucna budou převažovat nad jejich negativy. Analýza provedená v této práci dochází k závěru, že pozitiva sice stále převažují, ale do budoucna bude potřeba minimalizovat negativní vlivy ICT především v sociální oblasti a zvýšit bezpečnost internetu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY