Detail práce

Ekonomická hodnota kmitočtového spektra

Autor: Bc. Jiří Dopita
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 68
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na způsoby přidělování kmitočtového spektra a na hodnotu kmitočtového spektra. Pro lepší pochopení celého tématu jsou v úvodu popsány mobilní komunikační technologie a jednotlivá pásma kmitočtového spektra, která jsou využívána mobilními operátory pro poskytování jejich služeb. Dále jsou rozebrány způsoby, jakými se kmitočtové spektrum přiděluje. Zvýšená pozornost je věnována aukcím, jelikož jde v současnosti o nejrozšířenější způsob přidělování kmitočtového spektra. V další části jsou rozebrány již proběhlé aukce a vybrané aukce, které se teprve chystají. Nakonec je analyzována hodnota kmitočtového spektra v daných pásmech za použití dat z evropských aukcí. Větší pozornost je věnována hodnotě digitální dividendy, u které je zkoumáno, jaké faktory ji nejvíce ovlivňují.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY