Detail práce

The IMF and its role in the Czech Republic and Hungary since 1989

Autor: Bc. Jana Malešová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 95
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá Mezinárodním měnovým fondem. První část práce zkoumá ve třech kapitolách Fond jako uznávanou, avšak rozpory vzbuzující instituci. První kapitola se zaměřuje na historii Fondu od jeho založení v Bretton Woods v roce 1944 až po nedávnou finanční krizi. Druhá kapitola pojednává o fungování Fondu v současnosti. Zde čtenář najde informace o zvláštních právech čerpání, systému členských kvót a finančních zdrojích Fondu a jejich využití. Popsány jsou i nedávné reformy a organizační struktura Fondu. Ve třetí kapitole jsou shrnuty nejčastější body kritiky činnosti Fondu. Druhá část bakalářské práce se zabývá konkrétními aktivitami Fondu ve dvou zemích střední Evropy s důrazem na období, ve kterých byla činnost Fondu nejvýznamnější. Čtvrtá kapitola je zaměřena na činnosti Fondu v České republice po obnovení členství v roce 1990. Pátá kapitola pojednává o aktivitách Fondu v Maďarsku, které se stalo členem již v roce 1982, avšak nejvíce pozornosti vzbuzuje v posledních letech od počátku finanční krize.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY