Detail práce

Economics of tourism and travel: comparison on Czech and German outbound tourism

Autor: Bc. Eva Němečková
Rok: 2013 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 68
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je srovnat turistické tendence ve dvou zemích, v Německu a v České republice. Ačkoliv existuje spousta článků o poptávce po cestovním ruchu, téměř všechny z nich pracují s případovou studií jednoho státu a nezabývají se srovnáním dvou zemí. První část bakalářské práce představuje obecné termíny s definicemi a statistickou klasifikaci poptávky po cestovním ruchu. Hlavní část práce se věnuje ekonometrickému výzkumu, který charakterizuje poptávku po cestovním ruchu Německa a České republiky a hledá makroekonomické determinanty, které by mohly ovlivňovat počet cest na dovolenou do zahraničí. Poslední část shrnuje výsledky, které jsou díky rozdílné životní úrovni v Německu a v České republice zajímavé a názorně ukazují, že chování německého a českého turisty se značně liší.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY