Detail práce

An analysis of the determinants influencing the probability of cancellation for projects receiving EU funding

Autor: Bc. Petr Nový
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: Ing. Monika Martišková
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 67
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá problémem zrušených projektů na čerpání podpory z fondů EU, které
jsou brány jako další referenční veličina pro měření absorpční kapacity České republiky. Faktory
ovlivňující pravděpodobnost zrušení projektů byly dosud jen povrchně popsány. Z tohoto důvodu je
cílem práce pokusit se prozkoumat některé faktory ovlivňující pravděpodobnost zrušení projektů na
čerpání podpory z fondů EU; nejprve shrnutím a popsáním trendů zrušených projektů, poté
ekonometrickou analýzou zkoumající možné faktory. Data ukazují na rostoucí trend zrušených
projektů a velký podíl projektů programu Podnikání a inovace na zrušených projektech. Bylo
zjištěno, že nejvýznamněji ovlivňuje pravděpodobnost zrušení projektu velikost proplacené částky
(negativně). Významný kladný vliv na pravděpodobnost zrušení má také stáří firmy a počet jejích
zaměstnanců. Určitou roli hrál i rok 2008, kdy vypukla krize.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY