Detail práce

Estimating the Extent of Inefficiencies in the Czech Health Care System

Autor: Bc. Tomáš Pachovský
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 49
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této práci jsme se pokoušeli najít možné metody odhadování rozsahu neefektivit ve zdravotnictví a aplikovat je na česká data. Na toto téma jsme přezkoumali aktuální literaturu a vybrali z ní 3 metody, které jsme použili k odhadům v této práci. Odhadli jsme, že chyby a podvody vzhledem k placení a poskytování péče v roce 2010 stály zhruba 9,5 až 25,8 miliard Kč, že extra péče pro lidi zneužívající opiátové léky na předpis stály v roce 2011 přibližně 247,8 milionů Kč a že extra náklady na zbytné porody císařským řezem se v roce 2011 vyšplhaly na 184,4 milionů Kč. Také jsme rozebrali náklady na České zdravotnictví z roku 2010 a srovnali ukazatele se zahraničím, abychom odhalily další možné problémy.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY