Detail práce

Collective investment in the CEE region: risk and return comparison

Autor: Bc. Jan Šmejkal
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Pavel Streblov M.Sc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 78
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá analýzou výkonnosti podílových fondů v region střední a východní Evropy – regionu CEE. Autor pro analýzu v této práci zvolil dvě země z této geografické oblasti, a to Českou republiku a Polsko. Pomocí ekonometrického modelu, jenž vychází z tzv. CAPM (Capital Asset Pricing Model), autor porovnává historickou výkonnost akciových a dluhopisových podílových fondů. Tato bakalářská práce také zkoumá teorii, která říká, že většina podílových fondů není schopna v konečném součtu překonat benchmark, jelikož si účtují relativně vysoké poplatky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY