Detail práce

How the Composition of Siblings Affects Child Health Quality

Autor: Bc. Dominika Šubáková
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 72
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cieľom prezentovanej bakalárskej práce je zistiť ako štruktúra súrodencov vplýva na zdravie dieťaťa. V prvej časti sa venujem teoretickému opisu mikroekonomického modelu investícií do ľudského kapitálu a to najmä varianty, ktorá sa zaoberá pohlavím. V tejto kapitole uvádzam taktiež ďalšie zistenia a prezentujem zdravotný systém skúmaných krajín. V druhej časti prezentovanej práce sú uvedené tri hlavné hypotézy na základe teoretických zistení. Metodológia a ekonometrický model sú podrobne vysvetlené. Následne je empiricky testované ako pohlavie, pomer sestier a poradie narodenia ovplyvňujú zdravie dieťaťa. Pre výskum som zvolila tri ázijské krajiny a to Bangladéš, Indiu a Nepál. V neposlednom rade sa venujem výsledkom z empirických štúdií. V závere sú diskutované vzniknuté rozdiely medzi premennými a taktiež medzi krajinami. Štruktúra súrodencov sa ukázala ako faktor, ktorý do istej miery zdravie dieťaťa ovplyvňuje a to najmä pohlavie a pomer sestier v rodine.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY