Detail práce

Impact of increasing returns to scale and imperfect competition on international trade in automotive industry: Czech republic – Germany intra-industry trade

Autor: Bc. Ján Tomo
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 84
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce analyzuje vliv rostoucích výnosů z rozsahu a nedokonalé konkurence na mezinárodní obchod
se zaměřením na automobilový průmysl a vzájemný obchod České republiky a Německa v tomto
průmyslovém odvětví. Protože rostoucí výnosy z rozsahu nemůžou existovat v dokonalé konkurenci,
podporují tím diferenciaci produktů a snahu výrobců odlišit své výrobky od těch ostatních a získat svůj
podíl na poli mezinárodního obchodu. Tím vzniká vnitroodvětvový obchod, kdy země vzájemně
obchodují se zbožím podobného charakteru, které se může lišit jednak kvalitou nebo zcela jinými
vlastnostmi. Tyto podrobně rozebraná teoretická východiska se snažím aplikovat na případovou studii
vzájemného vniotrodvětvového obchodu České republiky a Německa se zaměřením na automobilový
průmysl. Ten tvoří asi čtvrtinu průmyslové produkce České republiky, na hrubém domácím produktu se
podílí přibližně deseti procenty a vývoz silničních vozidel představuje zhruba 17% celkového vývozu.
Německo jako nejvýznamnější obchodní partner České republiky a světová velmoc číslo jedna ve
vývozu strojů a dopravních prostředků, dováží podstatnou část produkce českého automobilového
průmyslu a zároveň do ČR vyváží své vlastní produkty v tomto odvětví. Tato práce si klade za cíl
analyzovat tuto obchodní výměnu a do ní zapojenou produkci.
Ke stažení: dfh

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY