Detail práce

Female labour market in Slovakia

Autor: Bc. Katarína Vinšová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: Ing. Monika Martišková
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 41
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto bakalárska práca zhŕňa postavenie žien na trhu práce na Slovensku. Následkom rôznych predsudkov a stereotypov ženy nesú tzv. Dvojité bremeno, ktoré pre nich predstavuje profesijný aj rodinný život. V tejto práci opisujeme vývoj ženských trhov práce vo svete, v Európskej Únií a aj na Slovensku. Sústreďujeme sa na jednotlivé ukazatele tohto ich zložitého postavenia a neskôr ich porovnávame s trhom práce mužov. Rozoberáme formy pomoci akou štát podporuje hlavne ich zložité postavenie vzhľadom k ich povinnostiam v domácnostiach. V neposlednom rade sa venujeme najmä ženám ako matkám. Analýzou výskumu inštitútu pre verejné otázky ukážeme signifikantné rozdiely medzi rôznymi ukazateľmi ich ekonomického postavenia.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY