Detail práce

Long-range cross-correlations: Tests, estimators and applications

Autor: PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D (9.10.2013)
Rok: 2013 - zimní
Vedoucí: Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 225
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hlavní motivací dizertační práce je navrhnout základní rámec pro analýzu dlouhé paměti v křížových korelacích v co nejobecnější podobě. Přes definici procesů s dlouhou pamětí v křížových korelacích jako sdruženě stacionárních s asymptoticky mocninně klesající funkcí křížových korelací ukazujeme, že tato definice implikuje v počátku divergentní křížové spektrum a mocninný zákon kovariancí parciálních sum křížově persistentních procesů. V kapitole 2 popisujeme tyto a další definice a věty společně s potřebnými důkazy. Kapitola 3 zavádí několik procesů, které lze popsat jako procesy s dlouhočasovanými křížovými korelacemi. Kromě případů, kdy je parametr dvourozměrné dlouhé paměti průměrem parametrů jednotlivých procesů, také zavádíme nový typ procesu, který nazýváme jako smíšeně-korelované ARFIMA procesy, u kterých lze manipulovat parametry paměti nejen u jednotlivých procesů, ale i u křížové paměti. Kapitola 4 diskutuje testy na přítomnost dlouhé paměti v křížových korelacích. Zavádíme tři nové testy a srovnáváme je s již existujícím testem a na základě Monte Carlo simulací ukazujeme, že nové testy silně dominují již existující test. V kapitole 5 pokrýváme odhady parametrů dlouhé paměti mezi dvěma procesy – bivariátního Hurstova exponentu. Odhady jsou rozděleny do dvou skupin podle definic na časové a frekvenční odhady. Kromě čtyř již existujících odhadů, kde jeden byl představen autorem této práce, zavádíme dva další. Nově také předefinováváme odhady, aby byly schopné odhadovat mocninou koherenci. Statistické vlastnosti odhadů pro konečné řady (vychýlení, rozptyl a střední čtvercová chyba) jsou porovnány pro různé specifikace modelů. V kapitole 6 analyzujeme pákový efekt mezi finančními výnosy a volatilitou z pohledu dlouhočasových křížových korelací. V závěru se zaměřujeme na možné směrování dalšího výzkumu.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY