Detail práce

Contagion effect in the current debt crisis: Effect of a membership in the eurozone

Autor: Mgr. Tomáš Matyska
Rok: 2014 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 70
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: i
Abstrakt
Diplomova prace se zabyva tematem provazanosti nancnch trhu. Shrnuje
zakladn metody, ktere se pouzvaj pro analyzovan nancnch casovych rad.
Metoda grangerovy kauzality je pak pouzita pro zkouman vztahu vynosu
bondu a akciovych indexu
Ceske republiky a Slovenska s Nemeckymi, Italskymi
a
Spanelskymi. Clem teto analyzy je urcit zda ma clenstv v Eurozone sig-
ni kantn efekt na provazanost nancnch trhu. Z analyzy vyplyva, z zadna
z trojice zem Nemecko, Italie a
Spanelsko neovlivnuje ve smyslu grangerovy
kauzality slovenska nancn data, zatmco je zde silny vztah ve smyslu grangerovy
kauzality k ceskym nancnm datum. Silnejs vztah byl navc odhalen v prpade
akciovych indexu

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY