Detail práce

Determinants of foreign direct investment inflows to China: A Gravity Model Approach

Autor: Bc. Michal Řezáč
Rok: 2014 - zimní
Vedoucí: Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 57
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124947/
Abstrakt: Hlavní ambicí této bakalářské práce je analýza faktorů ovlivňujících čínské přítoky přímých
zahraničních investic (PZI) se speciálním zaměřením na vyhodnocení role čínského institucionálního
rámce v tomto procesu. V empirické části této práce uplatňujeme metodu náhodných efektů jako hlavní
nástroj odhadu gravitačního modelu PZI. Data obsahují pozorování 189 partnerských zemí během let
1995-2011. Výsledky odhadu svědčí o relativně nízké citlivosti partnerských zemí na změny v
institucionálních faktorech. Mimo tradičních determinantů PZI, jako jsou gravitační proměnné či
kulturní blízkost obou zemí, potvrzujeme statistickou významnost daňové zátěže, restrikcí investičních
toků a kvality ochrany vlastnických práv

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY