Detail práce

Field Experiments and Firms: Practical Applications of Behavioral Economics

Autor: Bc. Kateřina Chadimová
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: PhDr. Lubomír Cingl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 90
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/136735/
Abstrakt: Nedavny vyvoj na poli experimentaln ekonomie prinesl mnoho novych metod,
ktere by mohly byt prnosne jak pro rmy, tak pro ekonomy. Experimentaln
ekonomove tak provadej eld experimenty, ktere na rozdl od klasickych la-
boratornch studi zkoumaj vliv intervence v prirozenem prostred ucastnku.
To vychaz z teorie, ze lide se ve svem prirozenem prostred chovaj nenucene,
a tak i vysledky experimentu vce odpovdaj realite. Spravna aplikace eld
experimentu ukazuje, ze pomoc techto experimentu lze vyznamne ovlivnit
trzn pozici rmy, snzit naklady a vylepsit jej celkovou efektivitu. Zaroven
dostavaj ekonomove jedinecnou prlezitost otestovat ruzne mikroekonomicke
teorie o chovan rmy nebo spotrebitele a zhodnotit jejich vliv. Tato teze si
klade dva cle. Za prve se zameruji na ruzne typy eld experimentu, ktere
byly v minulosti provedeny ve rmach, ukazuji jejich efektivitu a vysledky. Za
druhe de nuji "best practices" pro efektivn spolupraci rem a ekonomu. V
zaveru prace navrhuji hypoteticky eld experiment, ktery zkouma vliv skolen
zamereneho na organizaci casu na produktivitu rmy

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY