Detail práce

The effects of a fat tax on Czech households and government revenues

Autor: Bc. Tatiana Chudá
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 46
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/136882/
Abstrakt: Daně týkající se zdraví se v poslední době rozšířily po celém světě jako nástroj ke snížení výskytu obezity. Rostoucí množství obézních lidí a zvýšené náklady na zdravotní péči kvůli
nemocem způsobenými nezdravou stravou představují zátěž pro veřejný sektor. Zdanění nezdravého jídla se zdá být dobrým řešením tohoto problému, protože se očekává, že zvýší
spotřebitelské ceny a motivuje tak spotřebitele, aby kupoval méně nezdravého jídla. Používám detailní data z Českého statistického úřadu na odhad dopadu daně z tuku na výdaje
domácností a příjem státního rozpočtu v České republice. Jelikož neberu v úvahu možnou změnu spotřebitelského chování, mé odhady tvoří horní hranici dopadu daně. Simuluji tři typy spotřebních daní-ad valorem, specifickou na kilogram produktu a specifickou na kilogram
tuku tak, že všechny vyberou stejné příjmy do rozpočtu a porovnám jejich vliv na jednotlivé produkty a domácnosti.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY