Detail práce

Sibling Rivalry and Characteristics of Marriage

Autor: Bc. Tomáš Klepetko
Rok: 2014 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 95
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137519/
Abstrakt: Rodice jsou zahrnuti v rozhodovacm procesu jejich det ohledne manzelstv
ve velke casti rozvjejcho se sveta. Zdroje jsou vzacne, a tak struktura
sourozencu muze ovlivnit individualn charakteristiky manzelstv a lidsky
kapital. Predesla literatura se soustredila predevsm na nacasovan manzelstv
a vzdelan. Clem teto prace je testovat nekolik hypotez ohledne efektu
struktury sourozencu na sirs skupinu techto charakteristik, jako jsou vlast-
nosti partnera, domac nasil, polygamie a bohatstv. Obecne se zabyvame
hypotezou, ze v zemch, kde je tradic dohodnuty snatek rodici, jsou zeny,
jejichz vekem nejblizs mlads sourozenec je zena, znevyhodneny v porovnan
se zenami, jejichz vekem nejblizs mlads sourozence je muz. Tato hypoteza
je empiricky testovana za pouzit dat z peti zem ze Sub-Saharske Afriky.
Vysledky ukazuj konzistentn efekt struktury sourozencu na brzke manzelstv
a brzke porody naprc zememi. Efekt na vzdelan, vlastnosti partnera, domac
nasil a bohatstv je mene robustn. Efekt na gramotnost a polygamii nalezen
nebyl

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY