Detail práce

Are More Liquid Stocks Also More Efficient?

Autor: Bc. Petr Kupka
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/136891/
Abstrakt: Likvidita a informační efektivita jsou pozorně sledovanými vlastnostmi finančních trhů.
Společně s vlivem velikosti burzy, měřeným tržní kapitalizací, je cílem této práce prozkoumat
trojici vzájemných vztahů. Aplikací metod testu založeném na
bodu zvratu, testu
autokorelace a testu podílů rozptylů jsme získali 14 zástupných měr efektivity pro každou
akcii. Byly použity denní ceny a zobchodované objemy 206 akcií vybraných z 22 burz za
období 2003
-
2013. Stejná data se využila pro získání Amihud
ovy míry nelikvidity. Kladný
vztah mezi efektivitou akcí a jejich likviditou nebyl výrazně potvrzen ani vyvrácen. Výsledky
ukázaly, že likvidita akcií je velmi silně kladně závislá na velikosti burzy, na které je akcie
kótovaná. Stejně tak se došlo k závěr
u, že efektivnější akcie jsou kótovány na větších
burzách

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY