Detail práce

Rozhodování o velikosti rodiny

Autor: Bc. Eva Melcerová
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 60
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/136689/
Abstrakt: Stárnutí populace České republiky je velmi akutním problémem. Zatímco prodlužující se věk
dožití a s
tím související nutná reforma penzijního systému
je téma diskutované velmi často,
problém snižující se plodnosti je jaksi upozaděn. V
teoretické části
mé práce se zabývám
aspekty, které ovlivňují plodnost. Podrobněji se zaměřuji na vnímání velikosti rodiny a jeho
proměny v čase, náklady na děti, odklad r
odičovství do vyššího věku a především na
kombinaci pracovních a rodinných rolí. Dále se zabývám složkami a funkčností rodinné
politiky České republiky a nejvýznamnějšími dávkami státní sociální podpory pro rodiny s
dětmi. V
praktické části práce formuluji
vlastní model, na kterém ukazuji aspekty ovlivňující
plodnost a snažím se poukázat na nepřátelskost naší rodinné politiky vůči úplným a
bezproblémovým rodinám. Můj model navazuje na již známý model Garyho Beckera a
obohacuje ho o další významné proměnné.
Dále rozebírám daňové zvýhodnění pro rodiny
s
dětmi a především jen krátce fungující, již zrušené společné zdanění manželů. Zde
jednoduchými výpočty poukazuji na fakt, že ačkoliv bylo zrušeno s
odůvodněním, že při
jednotné dani z
příjmu ztrácí smysl, pro u
rčitou část rodin by smysl mělo i při současné výši
daně z příjmu. Nakonec v
jednoduchém modelu ukazuji možnost volby rodičovské dovolené a
na některé aspekty, které její délku ovlivňu

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY