Detail práce

Political Connections and Public Procurement: Evidence from the Czech Republic

Autor: Bc. Miroslav Palanský
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 61
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137483/
Abstrakt: Literatura dokazuje, že vazby na politické strany mohou propojeným firmám přinášet různé výhody.
Tato práce se zaměřuje na analýzu chování krajských samospráv jakožto zadavatelů veřejných zakázek a
na vliv darů právnických osob velkým politickým stranám na výsledky výběrových řízení veřejných
zakázek. K tomuto účelu jsou využity ručně čištěné databáze veřejných zakázek a darů politickým
stranám. První část práce zkoumá krajské samosprávy jakožto zadavatele veřejných zakázek a potvrzuje
hypotézu, že v procesu zadávání veřejných zakázek existuje prostor pro korupční jednání. V druhé části
se zaměřujeme na samotný vliv darů dvěma největším politickým stranám v České republice - ODS a
ČSSD. Výsledky ukazují, že firmy, které mezi lety 2006 a 2013 přispěly do rozpočtu jedné z těchto
stran, vyhrály ve sledovaném období více výběrových řízení k veřejným zakázkám větší hodnoty. Navíc,
propojené firmy vyhrávaly více veřejných zakázek v době, kdy jimi podporovaná strana měla v
krajských radách převahu a naopak. Po zahrnutí efektu velikosti firmy si výsledky zachovávají svoji
vypovídající hodnotu a dle očekávání potvrzují, že velké firmy získávají zakázky větší hodnoty než malé
firmy.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY