Detail práce

Google Econometrics: Unemployment in Visegrad Countries

Autor: Bc. Jaroslav Pavlíček
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 71
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137288/
Abstrakt: Tato práce se zabývá vztahem míry nezaměstnanosti a objemu "Googlování" výrazů spojených s
termínem práce v zemích Višegrádské čtyřky. Zjistili jsme, že indexy vyhledávání těchto výrazů se
obecně pohybují ve stejném směru jako míra nezaměstnanosti. Data od Googlu se také prokázala býti
užitečná pro tvoření předpovědí. Modely, které obsahovaly Google indexy, měly přesnější statické
předpovědi s nižšími MAE a RMSE v porovnání se základními modely ve všech čtyřech zemích. Pouze
v případě Polska a Slovenska se nám však podařilo najít potenciál pro tvoření krátkodobých předpovědí,
tzv. "nowcastů".

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY