Detail práce

Regional Unemployment Analysis: Case of the Czech Republic

Autor: Bc. Michal Šoltés
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: Jakub Matějů
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 63
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137723/
Abstrakt: V této práci se věnuji vývoji regionální nezaměstnanosti v České republice za poslední 2 desetiletí.
Statistika ukazuje, že mezi jednotlivými regionálními měrami nezaměstnanosti jsou rozdíly, a tyto
rozdíly jsou dokonce jedny z největších v Evropě. Vzhledem ke stacionaritě disperze měr
nezaměstnanosti a existenci kointegračních vektorů mezi regionálními měrami nezaměstnanosti se navíc
tyto rozdíly zdají býti trvalé. Jedno z možných vysvětlení, proč tomu tak je, jsou odlišné způsoby vzniku
dlouhodobé rovnovážné míry nezaměstnanosti v jednotlivých regionech. V některých regionech chování
nezaměstnanosti splňuje NAIRU hypotézu a dlouhodobá rovnováha není ovlivněna ekonomickými šoky.
Na druhou stranu jsem rovněž našel regiony, kde data naznačují, že dlouhodobá rovnovážná
nezaměstnanost je ovlivněna šoky a svojí minulou hodnotou. Po většinu času se rozdělení
nezaměstnanosti zdá být symetrické okolo průměrné hodnoty, a tedy v České republice je relativně
stejný počet regionů s velkou nezaměstnaností jako těch s malou nezaměstnanost

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY