Detail práce

Ekonomické a sociální dopady gamblingu v České republice

Autor: Bc. Martin Špolc
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 118
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/136701/
Abstrakt: Hazard v České republice tvoří nezanedbatelný trh, který každoročně provozovatelům generuje zisky v
řádu desítek miliard Kč. Většinový podíl na českém hazardním trhu tvoří technické hry a výherní hrací
přístroje, zjednodušeně automaty. Tato práce se výhradně zabývá dopady a souvislostmi automatového
hazardu v České republice, a to ze dvou odlišných hledisek. Nejprve pomocí regresní analýzy jako první
na českých datech zkoumá dopady a souvislosti hazardu na úrovni okresů České republiky, posléze se
věnuje hazardu na lokální úrovni pomocí terénního výzkumu pražských provozoven. Výsledky ukazují
na propojení hazardu s negativními sociálními i ekonomickými jevy. Hráči více prohrávají v oblastech s
vyšší nezaměstnaností či výplatou sociálních dávek a vyšší hospodářskou kriminalitou. Hazard
negativně ovlivňuje rodinné soužití a živnostenské podnikání. Bez pozorovaných negativních dopadů
naopak působí hazard cílící na zahraniční turisty. Lokální analýza potvrzuje rozdílný charakter kasin a
heren a jejich nízký respekt k předpisům. V blízkosti heren se vyskytují zastavárny a další
nereprezentativní prostory, souvislost hazardu s kriminalitou lze pozorovat i na lokální úrovni. Práce tak
nabízí ucelený pohled na problematiku automatového hazardu v České republice a upozorňuje na jeho
propojení s negativními ekonomickými i sociálními jevy

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY