Detail práce

The Determinants of International Tourism Demand

Autor: Bc. Jana Vencovská
Rok: 2014 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 65
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/151154/
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá určením hlavních fa
ktorů, které ovlivňují poptávku po
cestovním ruchu. Dále také hodnotí ekonomické dopad
y cestovního ruchu a poskytuje
přehled možných výkladů termínů “turistika” a “turi
sta” a jejich vývoj. Na základě dostupné
literatury objasňuje, co je to poptávka po cestovní
m ruchu, jak je možné ji měřit a jakými
faktory je ovlivňována. Poslední kapitola je věnová
na ekonometrické analýze faktorů, které
mají vliv na mezinárodní poptávku po cestovním ruch
u z 38 států světa do České republiky.
Měřítkem poptávky byl počet hostů v hromadných ubyt
ovacích zařízeních podle údajů
Českého statistického úřadu. Sledováno bylo období
let 2000-2012. K analýze byl použit
dynamický model, který nám umožnil zhodnotit efekt
ústních doporučení mezi turisty a jejich
věrnost České republice jako turistickému cíli. K o
dhadu je použita zobecněná momentová
metoda (GMM) podle Arellano-Bonda. Z analýzy vyplyn
ulo, že 31% turistů přijíždí díky
předchozí pozitivní zkušenosti, ať už vlastní či do
poručující osoby. Výsledky dále ukázaly, že
poptávka po cestování do České republiky není příli
š závislá na ekonomické situaci země, ze
které turisté přijíždějí.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY