Detail práce

Institucionální analýza bezdomoveckých komunit

Autor: Bc. Matěj Ehrlich
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Schwarz Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 64
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/134189/
Abstrakt: V predlozene praci budeme popisovat pravidla souzit prazskych bez-
domovcu. Nejprve obecne popseme duvody vzniku pravidel v lidskych
spolecnostech, dale se zamerme na neformaln instituce a ruzne zpusoby
jejich vynucovan. Nasledne svou pozornost obratme k samotnemu
bezdomovectv, a to de nic tohoto pojmu vhodnou pro nase ucely a
popisem fungovan neformalnch socialnch skupin, jejichz vytvaren
bylo zaznamenano u bezdomovcu v ruznych castech sveta. Tm se
dostaneme k empiricke casti prace, ktera je zalozena na nestruktu-
rovanych rozhovorech a jejmz vystupem je popsan vypozorovanych
zakonitost a s nimi spojenych donucovacch mechanismu. Pro nektere
z techto zakonitost pouzijeme nastroje teorie her, abychom vysvetlili
zpusob, jakym vznikly a jakym jsou udrzovany.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY