Detail práce

Dopad hypotekárnej krízy v USA na rezidenčný trh nehnuteľností: Česká republika vs. Maďarsko

Autor: Bc. Katarína Karafová
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: PhDr. Pavel Streblov M.Sc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 68
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/147979/
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zameriava na vývoj realitného trhu v Českej republike a Maďarsku
po vypuknutí hypotekárnej krízy v USA až po súčasnosť a vzájomnú komparáciu ich
rezidenčných a hypotekárnych trhov.
Cieľom práce je poukázať na hlavné rozdiely na rezidenčnom trhu oboch krajín z hľadiska
priemerných nákupných cien bytov či bytovej výstavby.
Komparácia rezidenčného trhu oboch krajín je doplnená o analýzu výnosnosti investície do
kúpy bytu v Prahe a Budapešti za účelom nájmu po dobu 30 rokov.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY