Detail práce

Vnímaná inflace v České republice

Autor: Bc. Benedikt Kotmel
Rok: 2014 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 40
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/125123/
Abstrakt: Práce se zabývá rozdílem mezi vnímanou a skutečnou inflací v České republice. Vnímaná
inflace je zkoumána především v souvislosti s přijetím eura, kdy po přijetí hotovostní
měny ve většině zemí eurozóny vnímaná inflace výrazně vzrostla. Některé výzkumy
naznačují, že vnímaná inflace v České republice je výrazně vyšší než skutečná inflace a to
i v situaci, kdy není součástí eurozóny. Přijetí eura by potom mohlo způsobit další
zvětšení rozdílu.
Práce zkoumá používané metody měření vnímané inflace z hlediska jejich výpovědní
hodnoty a možnosti srovnání s oficiální inflací měřené podle CPI. Dále shrnuje
zkoumané příčiny rozdílu mezi vnímanou a skutečnou inflací a negativní dopady, které
může způsobit velký rozdíl. Hlavní částí práce je model, který zkoumá vliv socioekonomických
proměnných a dalších vybraných faktorů na vnímanou inflaci a poté
srovnává výsledky s jinými zeměmi EU a průměrem EU.
Výsledky práce potvrzují, že některé vybrané proměnné jako například věk, pohlaví a
finanční situace domácnosti mají významný vliv na vnímanou inflaci respektive na rozdíl
mezi vnímanou inflací a skutečnou inflací. Práce zároveň ukazuje velmi výrazní rozdíl
mezi vnímanou inflací v České republice a průměrem EU.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY