Detail práce

Financial markets modeling – experimental and agent based approach

Autor: Bc. Hana Štefanová
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 56
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137403/
Abstrakt: Tato práce se zabývá problémem modelování finančních trhů. K modelování používáme dva přístupy: simultánní a experimentální. Nejprve představíme agentní modelování a experimentální ekonomii. Poté vysvětlíme silné a slabé stránky těchto přístupů a ukážeme jejich společný přínos v oblasti modelování finančních trhů. Aby čtenář získal komplexnější představu o celé problematice, uvedeme několik modelů používajících kombinovanou metodologii. Následně představíme model dvojité aukce, jehož autory jsou Gode a Sunder (1993). Naši práci zakončíme výsledky experimentu, který jsme sami provedli, a jehož základní myšlenkou je právě práce od Goda a Sundera.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY