Detail práce

Natural Gas Consumption and Economic Growth in European Union

Autor: Mgr. Sergey Balitskiy
Rok: 2015 - zimní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 73
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/146327/
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zhodnocení vztahu mezi spotřebou zemního plynu a hospodářským
růstem v Evropě. Výzkumný vzorek obsahuje data panelové časové řady za období 1997-2011 pro
26 členských států EU (zemí eurozóny). Na základě neoklasického modelu růstu byl vytvořen vzor
s více vysvětlujícími proměnnými, včetně tvorby hrubého fixního kapitálu a celkových pracovních
sil země. Použitím moderních ekonometrických technik: panelových kointegračních testů a
modelu opravy chyb, bylo zjištěno, že existuje dlouhodobý vztah mezi hospodářským růstem,
spotřebou zemního plynu, prácí a kapitálem. Kromě toho, bylo zkoumáno, že v krátkém období
existuje obousměrná příčinná souvislost mezi spotřebou zemního plynu a hospodářským růstem.
Vychází, že příčinná souvislost mezi hospodářským růstem a spotřebou zemního plynu je
pozitivní. Na druhé straně, obrácená příčinná souvislost (vztah mezi spotřebou zemního plynu a
ekonomickým růstem) se zdá, že je negativní.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY