Detail práce

Family House Market in Europe during the Recent Crisis

Autor: Mgr. Adam Béreš
Rok: 2015 - zimní
Vedoucí: PhDr. Pavel Vacek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 69
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138409/
Abstrakt: Diplomová práca analyzuje trh rodinných domov v
siedmich Európskych krajinách: Českej Republike, Rakúsku,
Dánsku, Belgicku, Nemencku, Fínsku a Slovensku a v dvoch
mestách: Bratislave a Prahe. Hlavným cieľom je porovnanie
determinantov cien na trhu rodinných domov medzi
tranzitívnymi a vyspelými krajinami a zachytenie možných
efektov súčasnej hospodárskej krízy. V prvej časti je
aplikovaný model panelových dát k určeniu cenových
determinatov a možných cenových bublín na trhu s rodinnými
domami. Reálny rast HDP, slúžiaci ako proxy pre príjem
domácností, spoločne s úrokovou mierou sa ukázal byť
signifikantný pre obe skupiny krajín. Trh nehnuteľností v
tranzitívnych krajinách je ovplyvnený len dopytovými
faktormi trhu ako nezamestnanost. Trh nehnuteľností medzi
rozvinutými krajinami je ovplyvnený dopytovými, ale aj
ponukovými faktormi ako index cien práce. V druhej časti
práce je aplikovaný VAR model, individuálne pre každú
krajinu, k zisteniu ako prispievajú cenové determinanty ku
kolísaniu reálnych cien domov. Výsledky medzi krajinami sú
rozdielne. Perzistencia cien domov je bežná u väčšiny krajín s
výnimkou Nemecka a Dánska.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY