Detail práce

Various Estimation Techniques of the Gravity Model of Trade

Autor: Mgr. Lucie Davidová
Rok: 2015 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 69
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138408/
Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje alternativním možnostem odhadu gravitačního modelu
obchodu. Nabízíme souhrnný metodologický přehled technických problémům, kterým
ekonomové čelí při odhadování gravitačních modelů. Následně testujeme heterogenitu dat se
závěrem, že charakter chování vývozců a dovozců je nesmírně komplexní. To způsobuje, že
příliš zobecněné specifikace gravitačních modelů mohou vést k vychýleným výsledkům a
případně i k příliš obecným závěrům, které nezohledňují specifičnosti chování v jednotlivých
pod-skupinách ekonomických agentů. Jak teorie o technikách odhadu, tak heterogenitu
datasetu následně aplikujeme v empirické části při odhadu vývozní funkce Rakouska.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY