Detail práce

The importance of tax system structure for economic growth in OECD countries - Extreme Bounds Analysis

Autor: Mgr. Petr Choutka
Rok: 2015 - zimní
Vedoucí: Ing. Irena Kemény
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/145489/
Abstrakt: Diplomová práce zkoumá význam struktury daňových systémů pro ekonomický růst v zemích
OECD. Jejím cílem je zjistit, zdali příjmově neutrální daňová reforma může významněji
podpořit ekonomický růst. Jinými slovy, práce identifikuje typy daní, které nejvíce škodí růstu
ekonomiky a vyvozuje návrhy vhodných daňových reforem. K analýze robustnosti vztahu
mezi jednotlivými typy daní a růstem je použita metoda extreme bounds analysis. Tato
metoda spočívá v opakovaném provádění růstových regresí, přičemž je sledováno chování
klíčových proměnných v reakci na změny ve specifikaci modelu. Výsledky naznačují, že
zdanění práce má významný negativní dopad na ekonomický růst, zatímco vliv spotřebních a
majetkových daní se nezdá být robustní. Na základě zjištění je navržena příjmově neutrální
daňová reforma, která by část daňového břemene přesunula z příjmu zaměstnanců na spotřebu
či majetek.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY